ขอเตือนว่า อย่าริคิดการณ์ใหญ่ สนช. ระวังจะเป็นการไปก้าวล่วงพระราชอำนาจเสียเอง ขอเรียกร้องยุติโดยทันที. #เจ้าคุณเบอร์ลิน

เป็นการมิบังควรยิ่ง "การแต่งตั้งพระสังฆราช เป็นพระราชอำนาจอยู่แล้ว ไฉน สนช. คิดแก้ พรบ.  สงฆ์   :  หรือนี่  ยีนยันข่าวลือ มีคนคิดการณ์ใหญ่จะเป็นจริง.

----------------------------
ขอเตือนว่า  อย่าริคิดการณ์ใหญ่

สนช.  ระวังจะเป็นการไปก้าวล่วงพระราชอำนาจเสียเอง

ขอเรียกร้องยุติโดยทันที.
-----------------

-  โบราณว่า  "โง่แล้วขยัน ขยันแต่บรมโง่" มันเป็นเช่นนี้นี่เอง.

-  หากคิดแก้ พรบ. สงฆ์ ม. ๗ ดังข่าวที่โฆสกวิปแถลงนั้น.

-  ผมก็ต้องถามตรง  ๆ  ว่า  พวกคุณเอาอะไรมาคิด  มีเจตนาอะไรซ่อนอยู่  มาแก้ทำไม  แก้ไปเพื่อใคร  สังฆเภทรออยู่  มันคุ้มหรือ.
จงตอบสังคมมาก่อนเป็นปฐมนะครับ.

...........................

เกริ่นรายงานตัว

-  ก่อนอื่น  ผมเจ้าคุณเบอร์ลิน  และทีมงาน  ขอลุยทำศึกเลยนะครับ  อนาคตรอดชีวิตมาได้ค่อยมารายงานตัวที่หลัง
พวกคนพาลแบบนี้ต้องเจอผม  มันไม่พอมือผมหรอก  อย่าห่วง.
--------------------------

-  ในเบื้องต้น  ผมจะขออนุญาต  เพื่ออัญเชิญพระอัตถาธิบาย  ของ  อดีตองค์ประมุขสงฆ์  ผู้เป็นยอดปราชญ์แห่งแผ่นดินรูปหนึ่ง  ที่ท่านได้เคยพูดเรื่องละเอียดอ่อนนี้เอาไว้  ผมจำขึ้นใจเลยละครับ.

-  อันถือเป็นทรัพย์มหาศาล ทางความรู้เลยครับ  เป็นความสวยความหมดจด  ทั้งทางกายทางใจ  ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง.

-  มีแต่พุทธบริษัทเท่านั้น  จึงจะเข้าใจได้  ในสิ่งที่ลึกซึ้งสูงส่งเช่นนี้.

-  นั้นก็คือ  องค์พระประมุขสงฆ์รูปดังกล่าว  พระองค์ท่าน  ได้ทรงอธิบายเรื่อง...

"พระราชอำนาจ  และพระราชศรัทธา  ของ  พระมหากษัตริย์ไทย  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ
ที่ทรงมีพระราชประสงค์ส่วนพระองค์  ที่จะน้อมถวาย แด่
พระสงฆ์ในแผ่นดินของพระองค์

ซึ่งถือเป็นราชประเพณี  ที่สืบต่อเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน".

-  โดยทรงอธิบายเอาไว้อย่างละเอียด  และลึกซึ้มาก ชนิดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง  และที่สุด  บัณฑิตพึ่งน้อมนำมาปฏิบัติทีเดียว  มีรายละเอียดังนี้.....

"การที่  พระมหากษัตริย์  ไทย  ทรงใช้พระราชอำนาจ  ของพระองค์  ในฐานะพระราชาผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน  โดยผ่านรัฐธรรมนูญ  (การปกครองไทย)  นั้น

ให้ถือว่า  พระราชาพระองค์นั้น  เป็นผู้ทรง  "ทศพิธราชธรรมโดยสมบูรณ์  เหนือกว่าพระราชาอื่นทั้งปวง

แต่ที่เหนือกว่านั้นขึ้นไปอีก  ก็คือ
การที่พระราชาพระองค์นั้น  ทรงถวายพระอำนาจของพระองค์เอง  ให้แก่คณะสงฆ์  เพื่อให้อำนาจปกครองกันเอง  ในแผ่นดินของพระองค์นั้น

ให้ถือเป็น  ๒  ประการ  สำคัญ  ในการอัตถาธิบายต่อที่สาธารณะดังนี้

โดยทั้งนี้  ต้องเป็นไปเพื่อการเทอดพระเกียรติ  และเป็นการฉลองพระราชศรัทธาตามพระราชประสงค์ส่วนพระองค์โดยสว่นเดียว  กล่าวคือ....

๑.  ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  และทรงเข้าพระทัยอย่าลึกซึ้งในพระธรรมวินัย  จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดา  ด้วยเกรงจะเป็นการล่วงละเมิดต่อพระธรรมวินัยสงฆ์ อันอาจเป็นบาปกรรมต่อพระองค์ได้.

๒.  ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงบำเพ็ญ  พระราชกุศล  เป็นการส่วนพระองค์  คือ  การถวายมหาทาน  ได้แก่  การถวายในสิ่งที่คนทั่วไป  ไม่สามารถถวายได้  นั้น  ก็คือ  การถวายพระราชอำนาจ  และถวายฐานันดรสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ ..ฯลฯ".

--------------------------
-  เป็นไงครับ  แค่ฟังแค่นี้  ก็แจ้งแล้วใช่ไหมครับ  ว่า  พระมหากษัตริย์ท่านทรงวางพระองค์เช่นใดต่อพระสงฆ์  ลึกไหมละครับ  มาถึงตรงนี้แล้ว.

-  ฉะนั้น  ต่อจากนี้ไป  พวกละอ่อนทั้งหลาย  ที่ชอบอวดภูมิ  มาตั้งคำถามให้สังคมสับสนว่า  ทำไมพระบวชแล้ว  ต้องมียศมีตำแหน่ง  จบสักทีนะครับ  อย่าโชว์โง่อีก.

-  หรือพวกประเภทอวดรู้ว่า  ทำไมพระจึงอยากปกครองกันเอง  ทำไมไม่สละ  ทำตัวเหนือกฏหมาย  หุบปากไปเลยนะครับ.

-  รู้ไว้ซะว่า  มันมีบางเรื่อง  ที่มันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่ปัญญาเรา  ๆ  ท่าน  ๆ  จะคิดได้นะครับ.
---------------------
-  ดังนั้น  เรื่องเกี่ยวเนื่องกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน  สังคมระดับสูง  จึงมีคำเตือจากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทั้งสงฆ์ทั้งฆราวาสเนือง  ๆ  ว่า....

"เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งนัก  จะวิจารณ์ใด  ๆ  จะต้องระวังไว้ให้ดี  ๆ

อาจจะไปก้าวล่วงพระราชอำนาจ  และถึงขั้นไปดูแคลนพระราชศรัทธา  ของ  พระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีพระราชประสงค์  ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  เป็นการส่วนพระองค์ได้".

-  เนื้อความข้างต้น  ที่ผมได้อัญเชิญมานั้น  "คนวงใน"  เขาล้วนเข้าใจ  เขาระมัดระวังกันพิเศษ  และยึดปฏิบัติเคร่งครัดยิ่งครับ.
-----------
-  ผมเองวันนี้  ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า.....หรือว่า  เรื่องแค่นี้  บรรดาหัวหงอกหัวดำผิดธรรมชาติทั้งหลาย   ที่รับผิดชอบบ้านเมืองอยู่ขณะนี้นั้น  มันจะไม่รู้  หรือรู้  แต่แกล้งไม่รู้กันแน่ครับ.

-  ถึงตรงนี้  คนไทยผู้ห่วงแหน และเทิดทูนสถาบันทั้งประเทศ  เขาก็อยากจะถามกลับไปยัง สนช.  ดัง  ๆ  ว่า...

"หรือว่า  พวกท่านกำลังคิดการณ์ใหญ่ดังข่าวลืออยู่กันจริง  ๆ ครับ".

-  ขอให้พวกท่าน  จงตอบสังคมมาก่อน  ก่อนที่จะคิดยุ่งเกี่ยวกิจการสงฆ์  หากมิเช่นนั้น  นรกรออยู่ไม่ไกลแน่.

-  แค่โฆสกวิป นพ. อะไรนั้น  ออกมาแถลงเมื่อวานนั้น  ก็ผิดจัง  ๆ อาจเป็นคดีอาญาได้แล้วแหละครับ  ผิดยังไงอ่านต่อไป.
-------------------------------------

-  อย่านะครับ  อย่าบังอาจ  คิดก้าวล่วงพระราชอำนาจ  และดูหมิ่นดูแคลนพระราชศรัทธาส่วนพระองค์เด็ดขาดนะครับ ธรณีไทยรองรับพวกคุณไม่ไหวแน่นอน.

-  หากไม่เชื่อ  ระวังแผ่นดินจะพิโรธ ปชช. ทั้งแผ่นดิน  เขาไม่ยอมรับพวกคุณอย่างแน่นอน.

เพราะแผ่นดินไทยเป็นของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีเท่านั้น  ผมพูดได้แค่นี้แหละ ใครคิดอะไรเรื่องชั่วนี้ไว้  ขอให้ยุติทันที.
------------------------------------

-  หากเตือนกันตรง  ๆ  ขนาดนี้แล้ว  ยังตาใสนั่งบื้ออยู่อีก  ให้ให้เลขาพวกท่าน  ไปสืบค้น  นายก  ม.  ๗  มาดู  เพื่อเตือนสติเป็นอุทาหรณ์กันก็ได้นะครับ.

-  แต่คราวนี้  หากเป็นรอบที่สองแล้วนี้  ผมว่า  ครั้งนี้  อาจไม่ใช่แค่วงแตกอย่างเดียว  แต่หัวจะหลุดจากบ่าด้วย หากหาว่าผมพูดใหญ่โตเกิน  ก็ลองดูได้.

"มีที่ไหน  ทำทีแยบยลว่าหวังดี  พูดหรูว่า  จะถวายคืนพระราชอำนาจให้ในหลวงแต่งตั้งสังฆราช  แต่กลับแอบซ่อนเล่ห์ไว้  คิดว่าคนอื่นโง่หรือไง  พระราชอำนาจมันเป็นของพระองค์อยู่แล้ว  ถวายคืนทำไม แค่นี้  ก็มองเจตนาพวกคุณออกแล้ว".

-  เตือนอีกครั้ง  อย่าเด็ดขาดเรื่องนี้  ยุติทันที  เพราะนี่มันไฟนรกดี  ๆ  นี้เอง..
---------------------------

ข่าวการแอบชงแก้  พรบ.  สงฆ์  ม. ๗ ปมที่มาสังฆราช  (อีกแล้ว)

-  เรื่องนี้  ในวันนี้  เจ้าคุณเบอร์ลิน  และทีมงาน  จะขอมาเตือนสติแบบเบา  ๆ  ก่อนนะครับ.

-  โดยขอยึดหลักเมตตาเป็นที่ตั้ง  เพราะยังไง  พระสงฆ์เรา  ก็มอง  ปชช.  คนไทยทุกคนเป็น  "โยมสงฆ์"  ทั้งหมดอยู่แล้ว  จะขอใช้หลักจากเบาไปหาหนักนะครับ.

-  เบื้องต้น  ผมจะขอสื่อเตือนนิ่ม  ๆ  ไปว่า...

"งานนี้  หากพี่พิพิต  ไม่หยุด  เจอผมแน่".

-  ก็ทำนอง  ยังให้โอกาส  เพื่อให้ตั้งสติ  แล้วตรึกตรองกันใหม่แหละครับ.

-  โดยเฉพาะ  พล.ต.อ.  พิพิต  ควรเดชะคุปต์  ประธานต้นเรื่อง.

-  เพราะว่าไปแล้ว  หากมาไล่เรียงกันจริง  ๆ  ผมกับพี่แกเป็นคนไม่ไกลกันหรอกครับ  คุ้นเคยกันมาก่อน  สมัย ๔๐ กว่าปีก่อน  ครั้งอยู่กับหลวงตา ที่ วัดป่าชัยรังสี  ก็ยังแย่งกันเทกระโถนอยู่เลย.

-  พี่จะปฏิเสธเรื่องนี้ก็ได้  แต่เจ้าคุณเบอร์ลิน  และทีมงานล้วนเคยคุ้นเคยกับหลวงตามาทั้งสิ้น  รู้เส้นทางเดินพี่ดีครับ.

-  อำนาจตำแหน่งไม่จีรังหรอกพี่  เขาใช้งานเราชั่วคราวเท่านั้น  เอาพอประมาณก็พอตามโลกนิยมเขา.

-  บุญกุศลต่างหากที่ติดตัวเราไปยันภพหน้าได้  หมั่นสร้างกุศลไว้ดีกว่านะครับ  ใช้ตำแหน่งหน้าที่นี้แหละ  สร้างบุญ  น้อมมาสนองงานพระศาสนาอย่างที่หลวงตานำทำดีกว่า.

-  อีกอย่าง  ผมอยากจะบอกเตือนใจพี่ไว้ หากพี่มาอ่านเจอตรงนี้.

-  อันตัวท่าน  พล.ต.อ. สวัสดิ์  อมรวิวัฒน์  อดีตเจ้านายที่มีพระคุณกับพี่นั้น    ท่านเป็นตำรวจน้ำดี  เป็นศักดิ์เป็นศรีกรมตำรวจ  ที่สำคัญท่านเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดนอบน้อมพระสงฆ์  เกรงละอายต่อบาป  และรังเกียดกิเลส  ผมก็เคยสัมผัสมาด้วยตนเอง.

-  พี่อยู่กับท่านมานาน  อุดมการณ์การงาน  และอุดมการณ์ทางสวรรค์  ที่ท่านพยายามสอนนั้น  ขอพี่จงรักษาเอาไว้เถิด  อย่าละทิ้งเพียงแค่แลกลาภยศสรรเสริญ  สมมติโลก.

-  แล้้วเมื่อนั้น  ชีวิตพี่จะเจริญ  มิเช่นนั้น  ก็เข้าหลักที่ว่า  อันคนอกตัญญูนั้นไซ้ร์  อย่าว่า  คนไม่คบเลย  หมามันก็เมินครับ.

-  ผม  และทีมงาน  เป็นห่วงพี่  จึงอยากให้โอกาส  รีบถอนตัวไว  ๆ  ชะนะครับ  หากมีโอกาสสามารถยับยั้งกลชั่วพวกพาลได้  ก็จะเป็นมหากุศลแก่ตัวพี่  และครอบครัวต่อไปภาคหน้า.

-  พระสงฆ์พระเจ้าในประเทศท่าน  ก็จะได้ไม่บรรจุรายชื่อพี่  และครอบครัวว่า  "เป็น  รมต.  พวกมารศาสนา".

-  หรือมิเช่นนั้น  พี่กับเจ้าคุณเบอร์ลิน  และทีมงาน  ก็คงได้เละกันไปข้าง.
--------------------

หาก สนช.  มีอุบายชั่ว  บังอาจ  คิดแก้ไข  พรบ.  สงฆ์  จริงดังข่าว

-  เมื่อชูประเด็นว่า  "ถวายให้เป็นพระราชอำนาจ ในการแต่งตั้งพระสังฆราช  ...

-  เจ้าคุณเบอร์ลิน  และทีมงาน  ก็ขอเปิดประเด็นสู่สังคมว่า.....
    ถ้าเช่นนั้น  ก็เท่ากับว่า.......

"ไอ้ที่ผ่าน  ๆ  มานั้น  การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  ภายใต้  พรบ.  สงฆ์นั้น  ทุก  ๆ  พระองค์  จะต้องเป็นโมฆะไปหมดเลยใช่ไหม.

-  เพราะก็เท่ากับว่า  มส.  และผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่

"ล่างสุด  ไปถึง  บนสุด".

-  ก็ล้วน  ก็ต้องทำผิด และแอบอ้าง  การใช้พระราชอำนาจ  ของ  พระมหากษัตริย์  มาดำเนินการแต่งตั้งกันเองโดยพละการใช่ไหม
ไปปล้นหรือยึดพระราชอำนาจมาใช้กันใช่ไหม.

-  หากแก้  ก็ต้องเป็นลักษณะนี้  เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้  และต้องมีผู้รับผิดชอบ.

-  จะเอากันอย่างนั้นใช่ไหม  ตอบมาครับ  บรรดาคนคิดแก้ทั้งหลาย อย่าเบลอ  อย่ามุ่งเอาแต่มันส์อิงแต่กระแส  เพื่อต่อรองอำนาจ  ขอให้รับผิดด้วย  อย่ารับแต่ชอบ.

------------------------------

-  พวกท่านทราบไหม  แค่ข่าวที่แพร่ออกมานี้  ก็สร้างความโกราหลแก่สังคมไปแล้ว  หากเป็นจริง  จะรับกันไหวหรือ  ผมจะบอกให้  แผ่นดินแตก  หรือลุกเป็นไฟนะน้อยไป งานแก้ พรบ. สงฆ์ครั้งนี้นะ.

-----------------------
-  ขณะที่บ้านเมือง  กำลังถวายความอาลัย  และไม่ปกติสุขเช่นนี้.

-  พวกท่านทำไมใจดำใจอำมะหิต  มาเพิ่มทุกข์ให้แผ่นดินไปได้อย่างไร  ด้านในยังเป็นมนุษย์กันอยู่หรือเปล่า.
------------

-  สมมติหากเป็นเช่นนั้นจริง  มส.  ทุกรูป  ก็อาจต้องคดีอาญา  ๑๑๒  ฐานแอบอ้างใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไปด้วย.

-  แน่นอนก็ต้องหมายรวมหมด  ทั้งที่ละสังขารไปแล้ว  และยังมีชีวิตอยู่ พร้อมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับด้วย  มติ  มส.  ต่าง  ๆ  พระบรมราชโอการต่าง  ๆ  สมณศักดิ์สงฆ์ทั้งประเทศผิดหมด  โมฆะหมด  สารพัด.

-  เรื่องแบบนี้ที่จะตามมา  คิดกันหรือเปล่า  นี้ไงที่ผมว่า  "โง่แล้วดันขยัน".

-  ถึงตอนนั้น  อนาคต  คงได้เห็น  ฆราวาส  นั่งประชุม  มส.  แทนพระสงฆ์แน่  ๆ.

-  ท่านประธาน  สนช.  ชื่อ  พล.อ.  ประยุทธ  ท่านรับไหวหรือครับ.
-----------------

-  ผมว่าแค่ตอบโจทย์  และไปทบทวนอัตถาธิบายข้างต้น  แค่นี้ผมว่า  ก็ตาเหลิอกกันแล้ว.

-  ก็ไม่แน่นะครับ  โพสต์เจ้าคุณเบอร์ลิน  ชอบมีคนเอาไปขยายต่อเสียด้วย  หากวันหนึ่ง  มีคนเขารับไม่ได้  เอาไปต่อยอด  วันนั้นอาจเห็นคนแก่ถูกถอดยศกลางอากาศมั้งละ.

-  พอจะคิดออกบ้างหรือยังครับ.
-----------------------------------------

-  แว๊บ..เข้ามาในใจ  ผมก็ขอภาวนาว่า  ไอ้ข่าวลือหนาหูว่า  ...

"ขณะนี้  มันมีกลุ่มคนบางกลุ่ม  ที่ไม่อยากให้แผ่นดินสงบ  ร่วมสมคบกันลับ  ๆ  เพื่อก่อการณ์ใหญ่"

-  ผมก็ขอภาวนาว่า  อย่าให้ใช้เรื่องศาสนาเป็นเครื่องมือเลยนะครับ  การเมืองจะเล่นยังไงก็เล่นไป.

-  เพราะปชช.  ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย พวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์  ทั้งมีศีล  และกินเจกันด้วย.

-  กรรมหนักแสนหนักเลยนะครับ  ถ้าทำแบบนี้จริง  ๆ    เรื่องนี้ผมก็คงพูดได้แค่นี้  และได้แค่ภาวนา.

---------------------

ย้ำอีกรอบ  คิดดีแล้วหรือ  กับการแก้ไข  พรบ.  สงฆ์ ในครั้งนี้

-  ก็อาจถึงคราวที่เจ้าคุณเบอร์ลิน  และทีมงาน  ได้ออกศึกมาปกป้องพระศาสนาอีกละมั้งครับงานนี้  หลังศึกสงบไปรอบที่แล้ว.

-  ฝ่ายพาลอย่าได้หมิ่นฝีมือเจ้าคุณเบอร์ลิน  และทีมงานนะครับ.

-  หากคิดต่อกรด้วย  ตั้งการ์ดสูงไว้ดี  ๆ  ตกเมื่อไร  อาจหลับกลางอากาส  ไม่เชื่อก็พลิกกลับไปดูผลงานรอบปีที่ผ่านมาได้  นั่นการันตีคุณภาพยี่ห้อตรา "กะโหลกไขว้" เชียวนะครับ.

-  หาก  สนช.  คิดแก้ไข  พรบ.  สงฆ์จริง  ก็ต้องตอบสังคมให้ได้เสียก่อนดังนี้

ข้อที่  ๑.

-  ที่ผ่านมาทั้งหมด  ตั้งแต่ยุคต้นราชวงศ์  สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ที่ทรงสถาปนามา  หรือภายใต้  พรบ.  สงฆ์ที่จะแก้นั้น  ให้ถือว่า  มส.  และผู้เกี่ยวข้อง  ได้ทำการไปปล้นพระราชอำนาจจากพระมหากษัตริย์มาดำเนินการโดบพละการใช่หรือไม่.

ข้อที่  ๒.

-  ใครปล้นใคร  ใครใช้อำนาจใคร  ปล้นไปยังไง.

ข้อที่  ๓.

-  ที่ผ่านมาทั้งหมด  พระสังฆราชทุกพระองค์  เมื่อแก้ไข  พรบ.  ครั้งนี้  ก็เท่ากับ  เป็นโมฆะหมดใช้ไหม.

ข้อที่  ๔.

-  มส.  และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  ตลอดจนกระบวนการสถาปนาแล้วเสร็จ  จะต้องถือว่ามีความ  ม.  ๑๑๒  ฐานะแอบอ้างพระราชอำนาจมาใช้  ใช่หรือไม่.
---------------------------
เอาแค่  ๔  ข้อก่อน  ๔  ข้อนี้  ผมคิดว่า  คนที่กินยาปกติ  เขาคงคิดได้  นอกจาก  พวกกินยาผิดซองเท่านั้นแหละ.
------------------------

ก็ขอจบโพสต์เรียกน้ำย่อยนี้ก่อนนะครับ  ว่า....

-  ใครก็ตามที่ต้นคิดเรื่องนี้  ต้องถือว่า  "เป็นคนสิ้นคิด".

-  แม้เรื่องนี้  ยังมีขั้นตอนอีกมากมาย    ไม่ใช่ง่าย  ๆ  ที่สุดท้ายก็ต้องวกส่งไปยัง  มส.  อยู่ดี.

-  ก็ขนาดนายกรัฐมนตรี  ประธานใหญ่  ที่ใคร  ๆ  ก็ว่าแก  "ซื่อบื้อ".

-  แกก็ยังรู้เลยว่า  มันไม่ง่าย  ทั้งยังบอกว่า  ใครเสนอมาก็ได้ทั้งนั้น ทั้ง  สนช.  สปท.  หรืออื่น  ๆ  แต่ก็ต้องตามขั้นตอนอยู่ดี  (กระซิบ  พศ.  รีบเสนอนะครับ  เดี่ยวนกรู้อย่างพุทธอิสระมันจะแทรกคิว).

-  สุดท้ายถึงยังไง  ผมก็อดสงสารคนต้นคิดไม่ได้  เพราะแค่คิดบาปก็มหันต์สำเร็จแล้ว.

-  พวกท่านรู้ไหม  ผมจะบอกให้  นี้แหละเป็นต้นเหตุ  "สังฆเภท"  อย่างแท้จริง.

----------------

-  ทั้งหมดทั้งปวง  ก็เปล่าหรอกครับ  ผม  และรับรองได้ว่า  พระสงฆ์ทั้งหมด  เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธการปฎิรูปคณะสงฆ์  หรือจะไปยึดติดอำนาจอะไรหรอก.

-  หากใครมองไปอย่างนี้  ก็ต้องถามกลับว่า  ....

"ท่านรู้ไอย่างไร  ว่า  ที่ผ่านมานั้น  คณะสงฆ์ไม่มีการปฎิรูป  ทุกสถาบันที่ไหน  ใครเขาก็ปฎิรูปตลอดเวลากันอยู่แล้ว  สถาบันสงฆ์ก็เช่นกัน  ไม่งั้นจะอยู่มาคู่กับสถานบันหลักของชาติได้อย่างไร".
-------------------------

เกมส์นี้  คนเล่นก็ยังคนเดิมครับ อย่าสงสัยไปเลย.

-  ผมกำลังจะบอกว่า  แก๊งค์ชั่วของแผ่นดิน  มันยังไม่สูญพันธุ์นะครับ  อันสัญชาติงูเห่านั้น  มันอ่อนแรงเพราะอากาสหนาวเท่านั้น  อุ่นเมื่อไร  มันก็กัดดะเมื่อนั้น อย่าไปนึกว่ามันไร้พิษ  หรือสำนึกได้.

-  ครั้งนี้ก็เช่นกัน  แก๊งค์ชั่ว  เกมส์ชั่ว  ก็ยังคงเดิมครับ  หลังเล่นเกมส์พลาดถูกเจ้าคุณเบอร์ลินถลกหนังมาก่อนหน้านี้ไปแล้ว มันนิ่งชั่วคราวเท่านั้น.

-  พวกนี้ยังคงเล่นกันอย่างต่อเนื่องอยู่ครับ  หน้าเดิม  ๆ  นะแหละ.

----------------

ถามว่า  ทำไมพวกนี้  จึงเล่นไม่เลิกสักที  ทั้งที่ลมเปลี่ยนทิศทางหมดแล้ว.

-  ก็ต้องตอบว่า  พวกนี้เรื่องกระล่อนเปลี่ยนสีนี่  มันชำนาญครับ  แต่เป้าหมายมันยังชัดเจน

-  ถามว่าแล้วมันแก๊งค์ไหนกันแน่  มีคำตอบครับ  คือ..

"ก็ไอ้แก๊งค์สามช่าเดิม ๆ  ที่มันอยากให้อาจารย์มันขึ้นลิฟต์เป็นสังฆราชส้มหล่น  แซงหน้าสมเด็จช่วงนะแหละ

ส่วนไอ้ตัวดำ  ๆ  หน้าแห้ง  เหมือนคนสิ้นหวังที่หวังคิวสมเด็จนั้น

มันก็ยังไม่ลดละความพยายาม  ยังมุมานะอยู่  (แถมยังคิดกำจัดเจ้าคุณเบอร์ลินอยู่ทุกวันด้วย)

ส่วนไอ้คนหนุนที่เป็นเพศพ่อเพศแม่  หรือครึ่งเพศ  คนไหนมันจะล้มหายตายจาก

ก็ปล่อยมันไป  ส่วนข้าก็ขอเกาะคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ".

-  ก็มีแก๊งค์เดียวนี้แหละครับ  แต่เครือข่ายมันใหญ่ใช่เล่น  ชัดเจนไหมครับ.
-----------------------

ก่อนจบ  มาฟังพวกประดิษฐ์สำนวนโวหารกล่อมโลกกันสักหน่อยนะครับ.

-  วันนี้  เอาพอเป็นตัวอย่าง  มาประจานความ  "ง่าว"  ของคนแก่แล้วเลอะฉลองปีใหม่กันครับ.

-  หลายคนคงอ่านถ้อยแถลงของ นพ. คนหนึ่งที่อ้างว่า  เป็น  โฆสกวิป  ที่สื่อรายงานไปแล้ว

-  ตัวผมเองอ่านเนื้อข่าวที่ถูกส่งมาจากไทยปลุกสติ  รู้สึกได้ว่า  "โคตรง่าวเลย"    ดังนี้  .....

๑.  "ได้ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว....  (จึงแก้  พรบ. สงฆ์ครั้งนี้)"

-  อยากจะบอกว่า  ชาวพุทธทั้งแผ่นดินเขาถามคุณมึงมาว่า...

ผู้เกี่ยวข้องที่ว่านั้น  มันอยู่บนโลกไหน  ยมโลก  หรือเทวโลก

เพราะบนมนุษยโลกนั้น  ที่มีพระกว่า  สามแสนรูป  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนี้

เขายังไม่มีใครทราบเรื่องแก้  พรบ.  ที่คุณแถลงนี้กันสักรูปเลยลุง.

๒.  "เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งการตั้งสังฆราชที่ผ่านมา...."

-  ถามว่า  ใครขัดแย้ง  ขัดแย้งอะไร  ข้อกฏหมาย  หรือข้อกฏกู  ปัญหาเกิดจากงาน  หรือเกิดจากคนที่ไม่เกี่ยวข้อง  ไม่มีกฏหมายรองรับ

ที่วัน  ๆ  ออกมาป่วนสังคมจนสับสน ไอ้พวกนี้ต่างหากที่ป่วนเมือง  ปั้นเรื่องปั่นกระแส  จนเละเทะไปหมด

ก็เป็นแก๊งค์เดิม  ๆ  ทั้งสิ้น  ถามว่า  แก๊งค์พวกนี้  มันมีเกียรติยศ  หรือผลงานอะไรในบ้านเมือง  ที่ให้พูดถึงได้บ้าง

หน่วยงานรัฐไปฟังทำไม ไปเต้นตามมันได้อย่างไร.

-  คำถามนี้ตอบได้ไหมละครับ.

-  เอาแค่ง่าย  ๆ  ในนิกายสงฆ์  ๒  นิกายนั้น  เขาขัดแย้งอะไรกันหรือ  ก็ไม่อีก.

-  แล้วทำไมละครับ  เอาอะไรมาอ้างว่า  "เกิดความขัดแย้ง"  หากยังคิดไม่ออก  ก็กางเครื่องคิดเลขว่า  มีกี่เปอร์เซ็นที่เอากับแก๊งค์ชั่ว  กี่เปอร์เซ็นที่เขาระอามัน.
-------------------

-  หรือเอางี้ไหมครับ  หยวน  ๆ  หน่อย  ตรงไปตรงมา  สไตล์เจ้าคุณเบอร์ลิน  หากถือตรรกะนี้จริง  วันไหนที่  พรบ.  ที่จะแก้นี้ออกมาจริง  ๆ.

-  เจ้าคุณเบอร์ลิน  และทีมงาน  ก็ขอปวารณาวว่า  ไม่ต้องห่วง  เดี๋ยวจะจัดให้สมน้ำสมเนื้อทบต้นทบดอก  แบบเต็ม  ๆ  สักครั้งไปเลย.

-  ไอ้แค่ปั้นเสกคดี  รถโบราณ  แล้วไปสร้างบาปแก่สมเด็จช่วงนั้น  มันน้อยไป  ยังไม่สมฐานะสำหรับสมเด็จเคร่ง  ๆ  ห่วย  ๆ  ของพวกมึง.

-  งานนี้  เรียกใช้บริการ  ระดับดีกรีมันสมอง  ของ  เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน  รับรองไม่ผิดหวัง.

-  อย่าว่าที่ที่หวังว่า  ส้มเมื่อไรจะหล่นจะสมหวังเลย   จะเอาให้ต่อให้ตายไปจากโลกนี้  คดีความก็ตามไปยังยมโลกด้วย  เอางั้นไหม.
---------------------

-  ก็ทำไมละ  อยู่ดี  ๆ  กันไม่ได้หรือไง  ชาวบ้านเขาหากินหาอยู่เหนื่อยปานใจจะขาดอยู่แล้ว.

-  พระเราดันมามาแย่งชิงตำแหน่งกันอยู่  ไม่อายหมาในวัดมันหรือไงครับ.

-  ถึงวันนั้น  หากเกิดความวุ่นวายขึ้นอีก  ผมนี้แหละจะนำพระสงฆ์ไปเชิญคนต้นคิดแก้ พรบ.  ที่ว่านี้  โดยอ้างเหตุขัดแย้งขึ้นบังหน้า  แล้วแทรกผลประโยชน์กลุ่มพระตน  ให้มารับผิดชอบขี้ที่ตัวเองถ่ายไว้.

-  อย่ารีบตายไปก่อนก็แล้วกัน.

-------------------
ขออนุญาตจบโพสต์นี้ว่า

-  ผมมีคำพูดประโยคหนึ่ง  ที่ได้ยินมากับหู  เมื่อช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา  ที่บางคนได้ยินแล้ว  อาจหนาวไปถึงชาติหน้าก็ได้.

-  เป็นคำพูด  ที่ผมอยากจะนำมาเผยแพร่  และสื่อไปถึงใครบางคน  ที่เป็นต้นเหตุทำลายพระศาสนาในยุคนี้  ดังนี้...

"จะตั้งใครก็ตามความปรารถนาเถิด
เอาที่ท่านสบายใจ
แต่อย่ามากล่าวหา
อย่ามายัดเยียด
อย่ามาประทุษร้าย
อย่ามาใส่ความกันเลย...."

-  เป็นไงครับ  ชั่งเป็นคำกล่าวที่  หนักแน่นในธรรม  มั่นคงปานขุนเขาเลยนะครับ.

-  โปรดพิจารณา  โปรดพิจารณา  โปรดพิจารณา.

โชคดีมีชัยทุกท่านก่อนสิ้นปีเก่านะครับ.

เจ้าคุณเบอร์ลิน

Berlin,den  28.12.2016

-  แนบ นสพ.  ข่าวสด 28.12.2016

-  แนบรูปภาพประกอบเรื่อง.

``````````````````````````````````
จากนี้ไป  คงได้มีโอกาส  เจอกันบ่อยขึ้นนะครับ เข้าเวรแล้วครับ.
ที่มา เจ้าคุณเบอร์ลิน
ขอเตือนว่า อย่าริคิดการณ์ใหญ่ สนช. ระวังจะเป็นการไปก้าวล่วงพระราชอำนาจเสียเอง ขอเรียกร้องยุติโดยทันที. #เจ้าคุณเบอร์ลิน ขอเตือนว่า  อย่าริคิดการณ์ใหญ่   สนช.  ระวังจะเป็นการไปก้าวล่วงพระราชอำนาจเสียเอง   ขอเรียกร้องยุติโดยทันที. #เจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by janjaoka pim on 09:17:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.