#เจ้าคุณเบอร์ลิน วิจารณ์ไม่ควรแก้ไขพรบ.สงฆ์ ติคนคิดทำหวังล่วงพระราชอำนาจ via DNA News


"เป็นการมิบังควรยิ่ง การแต่งตั้งพระสังฆราช เป็นพระราชอำนาจอยู่แล้ว ไฉน สนช. คิดแก้ พรบ. สงฆ์ : หรือนี่ ยืนยันข่าวลือ มีคนคิดการณ์ใหญ่จะเป็นจริง"

ประโยคขึ้นต้นด้วยความสงสัยจากพระโสภณพุทธิวิเทศ (จิตติก์ ญาณชโย) พระธรรมทูตท่านหนึ่งที่ไปบำเพ็ญศาสนกิจที่ประเทศเยอรมัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตสายทวีปยุโรป ท่านมองย้อนดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ในประเทศไทยนั่นคือการตั้งพรบ.สงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมีเงื่อนงำและน่าสงสัย ท่านเจ้าคุณได้เขียนแสดงความคิดเห็นลงในเฟสบุคส่วนตัวของท่านชื่อว่า "เจ้าคุณเบอร์ลิน" วิจารณ์ความพยายามที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือพรบ.สงฆ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือนสช. ว่าไม่ควรทำอย่างยิ่ง

ท่านเจ้าคุณได้เล่าถึงความเป็นมาของพรบ.สงฆ์ที่ใช้กันมาถึงปัจจุบัน มีใจความว่า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนได้เล่าถึงศรัทธาปสาทะของพระมหากษัตริย์ไทยผู้เป็นพุทธมามกะ และเข้าใจพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ถึงแม้พระองค์จะเป็นกษัตริย์เจ้าของแผ่นดิน แต่พระองค์ก็ได้ทรงถวายพระราชอำนาจ ฐานันดรสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ เพื่อให้สงฆ์ปกครองกันเองได้ ไม่ทรงใช้พระราชอำนาจของพระองค์ก้าวก่ายต่อคณะสงฆ์ด้วยเกรงจะละเมิดต่อพระธรรมวินัยของสงฆ์ อันอาจเป็นบาปกรรมต่อพระองค์เองได้

นั่นจึงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นต่อพฤติกรรมของสนช.ในขณะนี้ว่า "กำลังคิดการใหญ่ หวังล่วงพระราชอำนาจหรือไม่?" ซึ่งถ้าใช่ ย่อมเป็นการดูหมิ่นพระราชศรัทธาส่วนพระองค์ จะกลายคดีอาญาแผ่นดินทันที

นอก​จาก​นี้​ยังเป็นคำตอบที่ชัดเจนเป็นอย่างดี สำหรับคำถามที่ว่า ทำไมพระบวชแล้ว ต้องมียศมีตำแหน่ง ทำไมพระจึงอยากปกครองกันเอง ทำไมไม่สละ ทำตัวเหนือกฏหมาย ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนสงสัยอยู่ในขณะนี้

ท่านเจ้าคุณได้เปิดประเด็นคำถามที่น่าสนใจว่า ถ้าสนช.จะแก้ไขพรบ.สงฆ์ โดยอ้างว่า "ถวายเป็นพระราชอำนาจ ในการแต่งตั้งพระสังฆราช" แล้วการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชที่ผ่านมาภายใต้พรบ.สงฆ์ฉบับเดิมนั้น จะถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดหรือไม่? หากเป็นเป็นเช่นนั้น มส.(มหาเถรสมาคม) ทุกท่านทุกองค์ก็จะมีความผิดฐานยึดพระราชอำนาจมาใช้แต่งตั้งโดยพละการ ต้องคดีอาญามาตรา ๑๑๒ ใช่หรือไม่? การกระทำเช่นนี้เท่ากับเป็นสังฆเภท (การทำลายสงฆ์) อย่างแท้จริง และเป็นความพยายามที่จะเอาฆราวาสมาปกครองคณะสงฆ์ เอาศาสนามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จึงขอให้สนช.ให้คำตอบต่อคำถามนี้ให้ชัดเจนต่อสาธารณชน ก่อนจะทำการใดๆต่อไป

บทความนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในประเทศไทย การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแต่เดิมไม่มีปัญหาความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นเลย คณะสงฆ์ปกครองกันเองตามพรบ.สงฆ์ แต่เหตุไฉนกัน มาวันนี้จู่ๆสนช.กลับแก้ไขตามใจชอบ โดยตัดเอาคณะสงฆ์ออกไปจากตำแหน่งการเลือกพระผู้จะมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช แล้วเปลี่ยนให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการเลือกแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเสียเอง ดูแล้วขัดกับพรบ.สงฆ์ฉบับเดิมที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงถวายไว้ให้กับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

พรบ.สงฆ์ฉบับเดิมพระมหากษัตริย์ไทยทรงมอบไว้ให้เป็นอำนาจแก่สงฆ์ในการปกครองดูแลกันเอง โดยที่แม้แต่พระองค์เองที่เป็นฆราวาสไม่เข้ามาก้าวก่ายเรื่องการปกครองแม้แต่น้อย เพราะทรงเกรงต่อบาปกรรมที่พระองค์จะได้หากทำตัวไม่เหมาะสมต่อพระสงฆ์

ส่วนพรบ.สงฆ์ฉบับใหม่ ยึดอำนาจการปกครองสงฆ์มาเป็นของฝ่ายฆราวาสเบ็ดเสร็จ โดยไม่ได้ฟังเสียงคัดค้านของพระสงฆ์และชาวพุทธทั้งแผ่นดินเลยแม้แต่น้อย

สงสัยสนช.จะไม่ได้เกรงกลัวบาปกรรมเสียกระมัง?

อ่านบทความเจ้าคุณเบอร์ลินฉบับเต็มได้ที่นี่ https://www.facebook.com/1072393339490544/photos/a.1073135976082947.1073741829.1072393339490544/1339477836115425/?type=3&theater

#เจ้าคุณเบอร์ลิน วิจารณ์ไม่ควรแก้ไขพรบ.สงฆ์ ติคนคิดทำหวังล่วงพระราชอำนาจ via DNA News #เจ้าคุณเบอร์ลิน วิจารณ์ไม่ควรแก้ไขพรบ.สงฆ์ ติคนคิดทำหวังล่วงพระราชอำนาจ via DNA News Reviewed by Mindful News on 08:05:00 Rating: 5

1 ความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.