"พลเมืองที่ดีในประเทศไทยที่จะเป็นต้นแบบให้คนไทยได้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศีล มีอยู่หรือไม่ ให้ยกตัวอย่างคนธรรมดา สามัญมาสัก 1 คน

"ปัจจัยที่จะสร้างสันติสุขโลก (World Peace)"


เคยมีนักปราชญ์เอกคนหนึ่งของเมืองไทยที่ใช้เวลาทั้งชีวิต
ศึกษาถึงปัจจัยที่จะหล่อหลอมมวลมนุษย์เข้าหากันด้วยความรักและสามัคคีท่านถามผมหลังจากเสร็จงานเด็กดี V-Star เมื่อ 3 ปีก่อน
ในปีนั้นมีนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่ประเทศ
มารวมตัวกันทำความดีกว่า 1 ล้านคน...

ผมได้สนทนากับท่านตั้งแต่เวลา 20.00 น. จนถึง 23.00 น. ในฐานะอาจารย์ ทูตเยาวชน
 #ทูตสันติภาพโลก ผมได้ตอบไปหลายปัจจัย แต่ไม่มีปัจจัยใดที่ใช่เลย...

ท่านพยายามให้ผมได้เป็นต้นแบบที่ดี ท่านได้เมตตาอบรมเรื่อง UG5 = #ความดีสากล
ท่านถามผมอีกว่า "พลเมืองที่ดีในประเทศไทยที่จะเป็นต้นแบบให้คนไทยได้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศีล มีอยู่หรือไม่ ให้ยกตัวอย่างคนธรรมดา สามัญมาสัก 1 คน" ....ผมมองไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นต้นแบบ เป็นไอดอล เป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้...ไม่แปลกใจที่เยาวชนรุ่นใหม่อยากเป็นดารา นักร้อง นักแสดงกัน แค่ถ่ายโฆษณาตัวเดียวบางคนได้ 10 กว่าล้านบาท ไปออกงานอีเวนท์ครั้งหนึ่งได้หลักแสน...
เยาวชนจึงทำตามและเลียนแบบเป็นจำนวนมาก

 ท่านกลับมาถามในคำถามเดิม "อะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้คนทั้งโลกเมตตา รัก และปรารถนาดีต่อกันได้"....
 ในที่สุด ท่านก็เมตตาเฉลยว่า "ความทุกข์"
นั่นไงหละ #พระพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วว่า
 "ชีวิตคือทุกข์" เกิดก็ทุกข์ แก่ก็ทุกข์ เจ็บก็ทุกข์ ตายก็ทุกข์ ความทุกข์นี้เป็นของสากล ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เชื้อชาติใด ก็ต้องเผชิญในสิ่งเดียวกัน ลองเอาหัวใจเขามาใส่หัวใจเรา แล้วจะรู้ว่าเค้าก็ทุกขเวทนาไม่ต่างจากเรา...เลยถ้ามนุษย์มองมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมคือความทุกข์

เช่นเดียวกัน ความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีของเราจะเกิดขึ้นทันที...แท้จริงศัตรูของมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเอง แต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นต่างหาก....


พระพุทธองค์ทรงให้ทางพ้นทุกข์ไว้แล้วนั่นคืออริยมรรคมีองค์ 8
 เพียงเราลงมือปฎิบัติตามเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์นี้
 มนุษยชาติทุกๆ คนก็จะพบทางสว่างและความสุขอันเป็นนิรันดร์


 กราบอนุโมทนาบุญกับ " #คุณครูไม่เล็ก" มา ณ โอกาสนี้ครับ

กราบแทบเท้าหลวงพ่อครับ

Cr:  อาจารย์ต้น
4 มค 60
"พลเมืองที่ดีในประเทศไทยที่จะเป็นต้นแบบให้คนไทยได้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศีล มีอยู่หรือไม่ ให้ยกตัวอย่างคนธรรมดา สามัญมาสัก 1 คน  "พลเมืองที่ดีในประเทศไทยที่จะเป็นต้นแบบให้คนไทยได้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศีล มีอยู่หรือไม่ ให้ยกตัวอย่างคนธรรมดา สามัญมาสัก 1 คน Reviewed by janjaoka pim on 10:56:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.