พรปีใหม่ ปี 2560 จาก #หลวงพ่อปราโมทย์


๑ มกราคม ๒๕๖๐
สรณะอื่นของหลวงพ่อไม่มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นสรณะอันประเสริฐของหลวงพ่อ
ด้วยอำนาจแห่งสัจจะนี้ ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกคน
หลวงพ่อมีแต่ความเมตตากรุณาให้กับทุกคนเหมือนๆ กัน
ด้วยอำนาจแห่งสัจจะนี้
ขอให้พวกเราจงมีความเมตตากรุณา
ลดละความเห็นแก่ตัวของตัวเองโดยเร็ว
หลวงพ่อพากเพียรเผยแพร่พระศาสนา
หวังให้พระศาสนายั่งยืน
ให้คนซึ่งกิเลสเบาบางได้รับประโยชน์จากพระศาสนา
ด้วยอำนาจแห่งสัจจะนี้
ขอให้พวกเรามีดวงตาเห็นธรรมโดยเร็ว
กราบหลวงพ่อปราโมทย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
_/|\_ _/|\_ _/|\_

พรปีใหม่ ปี 2560 จาก #หลวงพ่อปราโมทย์ พรปีใหม่ ปี 2560 จาก #หลวงพ่อปราโมทย์ Reviewed by Mindful News on 03:47:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.