พระภิกษุสามเณร วัดเบญจมบพิตร กำลังนำของบิณฑบาต แจกแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย #น้ำท่วมภาคใต้


... พระภิกษุสามเณรกำลังนำของบิณฑบาตในช่วงปีใหม่ แจกแก่ชาวบ้าน..ในพื้นที่น้ำท่วม ในสถานการณ์ที่ อบต. สังกัดมหาดไทย ไม่ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาอีกแล้ว ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา...
... แจ้งข่าว ชาวพุทธผู้ต้องการช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน..
... วัดเบญจมบพิตรฯ มีรถบรรทุกจะไปส่งของหลายคัน วัดใด หรือสำนักงานใดต้องการ ฝากของไปช่วย ติดต่อ ที่ : พระชวนันท์ เบอร์ 0864081313 พระครูวิลาศสรคุณ 0987823337
พระภิกษุสามเณร วัดเบญจมบพิตร กำลังนำของบิณฑบาต แจกแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย #น้ำท่วมภาคใต้ พระภิกษุสามเณร วัดเบญจมบพิตร กำลังนำของบิณฑบาต  แจกแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย #น้ำท่วมภาคใต้ Reviewed by Mindful News on 07:52:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.