ความขัดแย้งทางความเชื่อหรือศาสนา เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคม มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้ว


ก่อนที่จะบังเกิดศาสนาหลักๆ ดังเช่นปัจจุบันในโลก ในยุคกรีกหรืออียิปต์โบราณ ก็นับถือองค์เทพต่างๆนาๆ ในสมัยนั้น คนที่นับถือความเชื่อที่ผิดแผกไปจากสังคมหรือจากราชสำนัก ก็มักจะถูกกวาดล้าง และทำโทษถึงตาย แต่ประวัติศาสตร์อาจจะไม่ได้บันทึกไว้

ถึงแม้เกิดศาสนาหลักๆขึ้นแล้วในโลก ในศาสนาเดียวกัน แม้คำสอนไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมาย ก็ยังเกิดความเชื่อแตกต่างกัน จนเกิดเป็นความขัดแย้งจนถึงขั้นทำลายล้างกัน ฆ่ากันก็ยังมี

เช่นศาสนาอิสลาม เกิดสงครามระหว่างนิกายสุหนี่กับนิกายชีอะห์
ศาสนาคริสต์เกิดสงครามระหว่างคาธิลิกกับโปแตสแต้นส์ มีผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมาก
แม้สงครามที่เกิดในปัจจุบัน ในซีเรีย ลึกๆก็เกิดจากสงครามระหว่างนิกายด้วย

ยังคงมีแต่พระพุทธศาสนา แม้ได้แตกแยกเป็นนิกายใหญ่ๆ หลายนิกาย แต่ก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกัน เพราะพุทธศาสนาแม้จะแตกต่างกันในพระธรรมวินัยบางข้อ แต่ในโอวาทปาติโมกข์ ที่ทุกนิกายยังคงยึดถือเหมือนๆกัน คือ ไม่ทำร้ายใคร ไม่ว่าร้ายใคร มุ่งขัดเกลากิเลสตนเอง

ชาวพุทธในอดีตไม่ว่าจะอยู่ในนิกายไหน จึงไม่เคยคิดร้าย ทำลายใคร ส่วนชาวพุทธที่จิตใจดุร้ายดุดันเหี้ยมโหดไม่ต่างจากสัตว์ป่าในปัจจุบัน หากพระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากดินแดนนี้แล้ว ก็คงพร้อมเปลี่ยนไปนับถือความเชื่ออื่น ที่มุ่งเน้นความรุนแรง ตาต่อตาฟันต่อฟัน เพราะสิ่งที่เขาเป็นมันไม่เหมาะกับคำสอนของพระพุทธศาสนา

ที่มา https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1091639277629350&id=100003498636156
ความขัดแย้งทางความเชื่อหรือศาสนา เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคม มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้ว ความขัดแย้งทางความเชื่อหรือศาสนา เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคม มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้ว Reviewed by janjaoka pim on 15:13:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.