#ศรัทธา เกิดจากอะไรกันแน่

ศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ใครก็บังคับใครให้ศรัทธาไม่ได้ ศรัทธาจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นว่าคำสอนของศาสนานั้นมี "คุณภาพ" ของ "วิธีการในทางธรรม" ที่สามารถตอบโจทย์การแก้ "ปัญหาชีวิตในทางโลก" ของประชาชนได้จริงแท้แค่ไหน มากน้อยเพียงใด เป็นปัจจัยสำคัญ


ลองคิดดูว่า ถ้าวันหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกว่าคำสอนของมหายานน่าศรัทธากว่าคำสอนเถรวาท เขาก็เปลี่ยนศรัทธาจากพุทธนิกายหนึ่งไปอีกนิกายหนึ่งอยู่ดี หรือหากรู้สึกว่าคำสอนในศาสนาอื่นน่าศรัทธากว่าพระพุทธศาสนา เขาก็เปลี่ยนจากนับถือพุทธไปนับถือศาสนาอื่นอยู่ดี และต่อให้ใช้อำนาจรัฐเขียนกฎหมายบังคับกันอย่างไร ก็บังคับศรัทธาไม่ได้อยู่ดี นี่คือความจริง

คำถามจึงมีอยู่ว่าศรัทธาเกิดจากอะไรกันแน่
1. เกิดจากกฎหมายบังคับ ?
2. เกิดจากการใช้อำนาจข่มขู่ ?
3. เกิดจากทำลายวัดพระธรรมกายให้จบสิ้น ?
4. เกิดจากโฆษณาตนเองแบบยกตนข่มท่าน ?

คำตอบคือศรัทธาไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือการทำลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ล่มสลายไป แต่ศรัทธาเกิดจากการได้รับฟังธรรมที่นำไปสู่ปัญญาที่ใช้ดับทุกข์ของบุคคลแต่ละคนเป็นสำคัญ

พูดง่ายๆ ก็คือ    ปัญญาที่ได้รับจากการฟังธรรมแล้วนำกลับมาใช้แก้ปัญหาชีวิตได้จริง นั่นแหละคือบ่อเกิดของศรัทธา

ถ้าคำสอนที่ประชาชนได้รับ เป็นความคิดอันคับแคบ มิอาจแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ในชีวิตของเขาได้ หรือไม่สามารถนำไปใช้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมากมายในชีวิตของคฤหัสถ์ได้ เขาก็ไม่ศรัทธา ไม่น้อมรับคำสอนนั้น หรือเลิกศรัทธา เปลี่ยนเป็นไม่นับถือศาสนาใดเลยก็เป็นได้

ปัญหาเรื่องการสร้างศรัทธา จึงไม่ได้อยู่แค่ว่าสอนผิดหรือสอนถูกเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่า สอนถูกแล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ ถ้าสอนถูกแต่นำไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ เขาก็ไม่ศรัทธาอยู่ดี

ไฟท์บังคับของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคนี้ จึงอยู่ที่ว่า นอกจากการสอนให้ถูกต้องตามมรรคมีองค์ 8 แล้ว ยังต้องสอนให้โดนใจอีกด้วย นั่นคือฟังง่าย เข้าใจง่าย ทำตามได้ง่าย รู้สึกจิตใจสบาย และที่สำคัญคือต้องเข้าถึงปัญหาโดยสามารถนำไปแก้ปัญหาชีวิตอย่างได้ผลจริงอีกด้วย



23 มีนาคม 2560

18.20 น.

#ทีมแอดมิน
#ศรัทธา เกิดจากอะไรกันแน่ #ศรัทธา เกิดจากอะไรกันแน่ Reviewed by janjaoka pim on 06:25:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.