เชิญร่วมปลูกป่า ใน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #พุทธอุทยานบุญญพลัง

ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี มีจำนวนลดน้อยถอยลง

ส่วนหนึ่งของปัญหานอกจากเกิดจากภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า

การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

#พุทธอุทยานบุญญพลัง มีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมทุกปี

อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม และการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้

หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษานี้

#พุทธอุทยานบุญญพลัง จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ #ปลูกต้นกล้า #ป่ารักษ์น้ำ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

จะเป็นการร่วมมือร่วมใจของของประชาชนชาวไทย ในอันที่จะช่วยกันทำความดี ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมประเทศชาติ ด้วยการร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับพวกเรา

ที่มา: #พุทธอุทยานบุญญพลัง
เชิญร่วมปลูกป่า ใน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #พุทธอุทยานบุญญพลัง เชิญร่วมปลูกป่า ใน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #พุทธอุทยานบุญญพลัง Reviewed by Mindful News on 05:04:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.