ตำรวจภูธรภาค 4 เอาสมี ต้องอาบัติปาราชิก มาเป็นที่ปรึกษาด้านพระธรรมวินัย คิดได้ไง?
      พบเอกสาร ราชการตำรวจภูธรภาค 4 ให้ นายเกษม ดวงแพงมาต อตีด พระเกษม ซึ่งเคยต้องอาบัติ ปาราชิก ฐาน เสพเมถุน ทางทวารหนัก กับลูกศิษย์ผู้ชาย เป็นที่ปรึกษาด้าน พระวินัย เหตุใดจึงใช้ผู้ที่มีคุณสมบ้ัติไม่เหมาะสมเช่นนี้มาเป็นที่ปรึกษา? พระภิกษุผู้บริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา ที่มีสติปัญญาความสามารถ เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าคุณทั้งประเทศทำไมไม่ไปปรึกษาท่าน ????


ตำรวจภูธรภาค 4 เอาสมี ต้องอาบัติปาราชิก มาเป็นที่ปรึกษาด้านพระธรรมวินัย คิดได้ไง? ตำรวจภูธรภาค 4 เอาสมี ต้องอาบัติปาราชิก มาเป็นที่ปรึกษาด้านพระธรรมวินัย คิดได้ไง? Reviewed by Mindful News on 11:30:00 Rating: 5

1 ความคิดเห็น :

  1. ขออภัยเป็นอย่างยิ่งควรนำเสนอข่าวให้ถูกต้องกว่านี้ตำรวจภูธรภาค 4 ไม่ได้เอานายเกษมดวงแพงมาตเป็นที่ปรึกษาและนายเกษมดวงแพงมาตเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยกได้ทำหนังสือถึงตำรวจกรุณาอ่านและใคร่ครวญให้คืควรนำเสนอข่าวให้ถูกต้องด้วยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.