ใบไม้กำมือเดียว โดย #พระอาจารย์ยันตระ อมโร

ธรรมะพระอาจารย์ยันตระ อมโร

ใบไม้กำมือเดียว
ชีวิตวันคืนได้ล่วงไปสิ้นไป เราได้ทำประโยชน์ทั้งส่วนตนและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิด เพราะอดีตเป็นอดีตไปแล้วหมดกันไป เราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ยังคงเหลืออยู่ คือปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งอนาคตก็ยังมาไม่ถึง โอกาสที่ดีที่สุด คือปัจจุบันนี้เท่านั้น
ถามตัวเองอยู่เสมอเนื่องๆว่า บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ กริยา กาย วาจา ใจ อันใดก็เป็นกุศลที่ยิ่งกว่านี้ มีอีกไหม
เราไม่ค่อยได้ร่ำเรียนอะไรกับเขา
อยู่เป็นพระป่าๆ ธรรมดาอย่างนี้แหละ
พยายามน้อมใจถึงพระพุทโธ
ตั้งนโม นอบน้อม น้อมนึก ตรึกมั่น
อยู่ในองค์คุณแห่งพุทโธ
น้อมถึงพระพุทธเจ้า......ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
พระผู้พร้อมไพบูลย์ด้วยคุณ
เปี่ยมล้นด้วย พระเมตตา
ปัญญาบริสุทธิ์ยิ่งเหลือประมาณ
พระองค์ผู้เข้าถึงสู่ถิ่นอันเกษมแห่งสูญญตา
ขอเป็นทาสแห่งพระพุทโธ ชั่วนิรันดร

ที่มา: Suññataram California Monastery PhraAjahn Yantra Amaro
ใบไม้กำมือเดียว โดย #พระอาจารย์ยันตระ อมโร ใบไม้กำมือเดียว โดย #พระอาจารย์ยันตระ อมโร Reviewed by Mindful News on 11:11:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.