โสดาบันที่แท้เป็นอย่างไร ? ธรรมะจาก พระอาจารย์ยันตระ อมโร


โสดาบันที่แท้เป็นอย่างไร ?
คนบางคนวางท่าเป็นโสดาบันชอบให้คนมากราบมาไหว้ ทำสำรวมเคร่งแต่พอถูกทดสอบ โดยคำพูดว่าเป็นโสดาบันตอแหลเท่านั้น ก็เกิดอารมณ์โกรธ โมโหรุนแรงมาก ซึ่งคนที่เป็นโสดาบันที่แท้จะไม่มีอาการแบบนี้ จริงอยู่ถึงแม้โสดาบันจะยังไม่สามารถละโลภ โกรธ หลงได้หมด แต่จะไม่แสดงอารมณ์รุนแรงและหยาบถึงขนาดนั้น พระโสดาบันนี้ปกติต้องใจบุญ ละสังโยชน์ได้ ๓ อย่างคือ ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส คือความเห็นไม่ถือตัวตน ไม่สงสัยลังเล ในมรรคผล นิพพานแต่ยังไปไม่ถึงจุดหมายที่สุด พระโสดาจะไม่ถามหรอกว่านรกมีไหม สวรรค์มีไหม มีนิพพานจริงไหม ถ้ายังมาถามนั้นไม่ใช่โสดาแล้ว พระโสดาบันที่แท้จริงต้องมีศีลห้าเป็นปกติ ไม่เชื่อเรื่องนอกศาสนา ไม่ต้องสมาทานศีลเช้าเย็นไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อเรื่องไร้เหตุผล หากยังเชื่อเรื่องผีเจ้าเข้าทรงมดถ่อหมอผี นั่นไม่ใช่พระโสดาบันคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักฐานยืนยันพิสูจน์ให้เห็นจริงได้เป็นสาธารณธรรมปฏิบัติได้ในทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าชายหรือหญิง ถ้าปฏิบัติเข้าถึงจริงก็ได้ผลจริงเหมือนกัน ธรรมะของพระองค์เป็น อกาลิโกไม่เลือกฤดูกาล ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ถ้าปฏิบัติตนอยู่ในมรรคมีองค์๘เจริญให้ลึกซึ้งถึงพร้อมแล้ว เราจะเข้าถึงธรรม ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เมื่อนั้น เพราะฉะนั้นธรรมะย่อมเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ให้เข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนใครในโลกนี้อีกทั้งยังทรงชี้ทางอันประเสริฐให้เราได้ปฏิบัติตาม ถ้าเราปฏิบัติได้จริงสำรวมกาย วาจา ใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบ มีความบริสุทธิ์ผ่องใสในใจจริง ทั้งเข้าใจลึกซึ้งในสภาวธรรม โดยเหตุผลว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่ต้น จนตลอดสายจนที่สุดลึกซึ้งต่อสภาวธรรม จนใจของเราผ่องใสไม่ยึดติดสิ่งใดๆ เราก็จะเข้าถึงธรรม พระพุทธองค์ตรัสว่า ตราบใดยังมีผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบในอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้ถึงพร้อมแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากมรรคผลพระอรหันต์ ตราบใดโลกนี้ยังมีบุคคลที่มีชีวิตอยู่โดยชอบแล้วโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากนิพพาน เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี การทำดีนั้นต้องได้ดี ทำชั่วนั้นไม่ดีแน่นอน แต่ความชั่วบางอย่างให้ผลเร็ว ทำดี ทำชั่วไม่ดีแน่นอน ทำดีตรงนั้นทำชั่วตรงนั้น ถึงไม่รับรองยืนยันสรรเสริญ มันก็สำเร็จอยู่ในตัวแล้ว

ธรรมะจาก พระอาจารย์ยันตระ อมโร

ที่มา: 
Suññataram California Monastery PhraAjahn Yantra Amaro
โสดาบันที่แท้เป็นอย่างไร ? ธรรมะจาก พระอาจารย์ยันตระ อมโร โสดาบันที่แท้เป็นอย่างไร ? ธรรมะจาก พระอาจารย์ยันตระ อมโร Reviewed by Mindful News on 02:54:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.