กรณี #พระมหาอภิชาติ ถูกบังคับลาสิกขา กลางพรรษา #แถลงการณ์ องค์กรชาวพุทธเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งโลกกรณีการบุกจับตัวพระมหาอภิชาติ เข้าค่ายกักกันของทหารในวันนี้. ชาวพุทธทั่วโลก รู้สึกกังวลและห่วงใยในสวัสดิภาพของพระมหาอภิชาติพระนักต่อสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างยิ่ง
องค์กรชาวพุทธโลก ขอประณามการกระทำที่ไม่ให้เกียรติสถาบันสงฆ์ของทางการไทย ที่ใช้กฎหมายตามอำเภอใจต่อชาวพุทธ กรณีใช้ ม.44 นั่นก็ครั้งหนึ่งแล้ว ที่ใช้บีบบังคับกับวัดพระธรรมกาย ทั้งที่ลัดขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมาย
มาบัดนี้ การบุกจับพระมหาอภิชาติ เข้าค่ายกักกันอีก จึงเป็นการริดรอนสิทธิส่วนบุคคลที่อยู่นอกอำนาจแห่งกฎหมายที่มนุษย์พึงได้รับการคุ้มครองตามกฎขององค์การสหประชาชาติ
องค์กรชาวพุทธทั่วโลกขอเรียกร้องให้ทางการไทย ปล่อยตัวพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท ออกจากค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เป็นการด่วน ก่อนเวลา 24.00 น.ของวันนี้(19 กันยายน 2560) ด้วยว่าพระท่านยังมีกิจแห่งสงฆ์ พรุ่งนี้ เป็นวันพระสารทไทย แรม 15 ค่ำ เดือน 10 มีพิธีชิงเปรตของพี่น้องชาวใต้
การบุกจับตัวพระที่ท่านไม่มีความผิดและไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นการหมิ่นน้ำใจของชาวพุทธเช่นนี้ ทางการไทยต้องการความขัดแย้งใช่หรือไม่ การกระทำกับคำพูดที่สวนทางกันมันได้ทำลายความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อภาครัฐลงอย่างสิ้นเชิงแล้ว
#เราขอเรียกร้องให้ทางการของไทย
ปล่อยตัวพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท
ก่อนเวลา 24.00 น.ของวันที่
19 กันยายน 2560 จึงจะถือว่าภาครัฐ
ยังให้เกียรติพระพุทธศาสนา
แถลงการณ์ฉบับที่ 1
องค์กรชาวพุทธเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งโลก
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
(19.19 น.)
กรณี #พระมหาอภิชาติ ถูกบังคับลาสิกขา กลางพรรษา #แถลงการณ์ องค์กรชาวพุทธเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งโลก กรณี #พระมหาอภิชาติ ถูกบังคับลาสิกขา กลางพรรษา #แถลงการณ์ องค์กรชาวพุทธเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งโลก Reviewed by Mindful News on 04:51:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.