เมื่อลูกพระพุทธเจ้า ถูกประหาร

เมื่อลูกพระพุทธเจ้า ถูกประหาร ถูกปลดผ้าเหลืองออกจาก ร่างกายของพระภิกขุในพุทธศาสนา ในกองบัญชาการ กองทัพธรรมของตนเอง หนึ่งเดียวในในท่ามกลางสงฆ์3แสนรูป พระเถระถูกฆ่าตายขณะออกบินบาตร์กลางถนน ถึง19 รูป...!!

    เพียงเสียงเดียวที่กล้าหาญ ออกมาวิจาร์โต้ตอบ ในขณะที่3แสนและ67ล้านคนเงียบ
มันเป็นความเงียบเสมือนชาวพุทธไปอาศัยในตะวันออกกลาง มันน่าแปลกใจจริงๆ..!!??

    กว่าลูกคุณพ่อคุณแม่ลูกชาวสวนยางจะออกบวชจากอ้อมกอดของพ่อแม่ จากเด็กตัวเล็กๆ แทนที่จะได้กินข้าว3มื้อ และสนุกสนานเยี่ยงเด็ก ๆท่านปฺฏิบัติธรรม กว่าจะได้เป็นมหาเปรียญ กว่าจะได้อยู่วัดติดพระบรมมหาราชวัง ท่านได้สูญเสียเพือนพระที่ถูกต่างศาสนาประหารอย่างโหดเหี้ยม ....!!

    ท่านกล้าหาญ gritty เป็นความกล้าหาญอันเกิดจากปัญญา
    มันเป็นความกล้าหาญ เยี่ยงศิษย์เอกของพระโมคคลานะของตถาคต ที่ลุกขึ้นมาตอบโต้การเข่นฆ่าจากคนต่างศาสนา เพียงหนึ่งเดียวเดียวใน67 ล้านรูปคน ท่านถูกประหาร ภายในกองทัพธรรม ศูนย์กลางกองบัญชาการของท่านเอง

    การประหารให้ตายจากสมณะสารูป โดยพ่อแม่ทางธรรม นี้คือชตากรรมของ พุทธศาสนา และแผ่นดินธรรม

    นี้คือหลุมดำแห่งอธรรม ของชาวพุทธที่บ่งบอกว่า พวกเรากำลังรอวันประหาร

    เมื่อชาวพุทธกล้วการพูดสัจธรรมเพือปกปัองชาติบ้านเมืองของตน...ไม่กล้าถือธงตราธรรมจักรอย่างเช่นท่านมหาอภิชาติ...

     ขอให้เชื่อเถิดครับ สักวันหนึ่งในอนาคต พระคุณท่านจะไม่มีที่จำวัดสวดมนตร์...!!!
เสียงสะท้อนจาก ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงค์. กรณีพระมหาอภิชาติ ถูกบังคับให้สึก
เมื่อลูกพระพุทธเจ้า ถูกประหาร เมื่อลูกพระพุทธเจ้า ถูกประหาร Reviewed by Mindful News on 05:58:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.